تحلیل الیوت شاخص S&P 500 آمریکا - تایم فریم یک ساعته - تاریخ آپدیت 17 06 2013 :


احتمال توقف رشد در محدوده ی مشخص شده وجود دارد .