Jun.1-5.2020#
https://t.me/PCMchannel

چشم انداز هفتگی بازار ارز 1 - 5 ژوئن؛ اقتصادهای عمده همچنان با ویرانی ناشی از کووید-19 کشمکش دارند.
اعداد اقتصادی همچنان ملایم است ازآنجاکه اقتصادهای اصلی جهان با خرابکاری ناشی از پاندمی دست و پنجه نرم کرده اند. GDP و دیگر اعداد سه ماهه نخست اشاره به نقصان قابل توجه اقتصادی دارد ازآنجاکه میلیونها نفر بیکار هستند و مصرف کنندگان هزینه را بشدت پایین آورده اند.
اقتصاد حوزه یورو همچنان کشمکش دارد. فرانسه و آلمان اعداد ناامیدکننده GDP سه ماهه نخست را منتشر کردند. اقتصاد آلمان افت حدودا 2.2% داشت ضمن اینکه فرانسه سقوط شدید 5.2% داشت. CPI آلمان افت حدودا 0.1% در ماه می داشت که اولین سقوط طی چهار ماه است. CPI منطقه سود ضعیف 0.1% را گزارش داد درحالیکه خوانش core قدرت بالایی با رقم 0.9% داشت.
سطوح تورم همچنان در ژاپن پایین است. CPI core بانک ژاپن، معیار ترجیحی تورم این بانک، افت حدودا 0.1% در ماه مارچ داشت که نخستین افت از ماه مارچ 2017 است.
رضایت مصرف کننده درآمریکا بهبود در ماه می داشت ازآنجاکه شاخص مصرف کننده CB دررقم 86.6 منتشر شد که بالای 85.7 در یک ماه پیشتر از آن بود. GDP سه ماهه نخست نزول بازنگری شده تا -5.0% داشت که با -4.8% در برآورد اولیه قیاس می شود. کالاهای بادوام در ماه آپریل افت داشتند همراه با افت حدودا 17.2% رقم هدلاین و افت حدودی 7.2% خوانش core. مطالبات بیکاری همچنان افت داشت همراه با 2.12 میلیون مطالبات جدید در هفته گذشته. این عدد از برآورد 2.10 میلیون کمی بالاتر بود و عدد نهایی طی دوران کرونا تا 41 میلیون بالا می رود.

PMI تولید ISM: دوشنبه 14:00
شاخص افتی تا 41.5 در ماه آپریل داشت زیر 49.1 تاپیش از آن. انتظار می رود که داده ماه می نیز با عدد 43.5 نقصان داشته باشد.

تصمیم گیری نرخ RBA: سه شنبه 5:30
رزرو بانک استرالیا پس از کاهش نرخ نقدینگی تا 0.25%، از ماه مارچ تغییری در نرخ ها نداده است. پیش بینی ما در نشست بعدی نرخ های بدون تغییر است. تمایلات نزولی در بیانیه نرخ احتمالا به دلاراسترالیا فشار می آورد.

GDP استرالیا: چهارشنبه 1:30
GDP در سه ماهه چهارم تا 0.5% بالا رفت بالای 0.4% در سه ماهه گذشته.تحلیلگران آماده دریافت عدد ناامیدکننده سه ماهه نخست هستند و برآورد آنها -0.4% است.

تصمیم گیری نرخ BOC: چهارشنبه 14:00
بانک کانادا نرخ ها را نزدیک صفر نگه داشته است ازآنجاکه اقتصاد آن با بحران مالی دست و پنجه نرم میکند. سیاستگزاران انتظار حفظ نرخ فعلی را دررقم 0.25% در نشست آینده دارند.

PMI غیرتولید ISM: چهارشنبه 14:00
بخش خدمات همچنان خوب مانده است. خوانش ماه آپریل نخستین نقصان در سال 2020 بود با رقم 41.8. یک خوانش نسبتا قوی تر برای ماه آپریل پیش بینی می شود با رقم 44.0.

تصمیم گیری نرخ ECB: پنجشنبه 11:45
سیاستگزاران انتظار حفظ نرخ های بهره را در رقم فلت 0.00% دارند. سرمایه گذاران کاملا مشتاق بیانیه نرخ هستند با توجه به موقعیت های شدید اقتصادی که بر منطقه اروپا سایه افکنده است.

مطالبات بیکاری آمریکا: پنجشنبه 12:30
مطالبات بیکاری افت داشته است ولی اعداد همچنان نوسان زیاد دارند. در هفته گذشته 2.1 میلیون مطالبه ثبت شد و خوانش آینده درصورت تداوم ترند فعلی احتمالا نشان از پیشرفت داشته باشد.

گزارش اشتغال آمریکا: جمعه 12:30
سرمایه گذاران آماده یک ماه دیگر از داده ملایم هستند. انتظار می رود که اقتصاد یک ریزش 8.0 میلیونی دیگر برای مشاغل داشته باشد پس از آخرین خوانش پیشین که نشان از فقدان 20.5 میلیون شغل دیگر داشت. انتظار می رود که رشد دستمزد سقوط تا 1.0%داشته باشد زیر 3.0% از یک ماه پیشتر. همچنین انتظار می رود که نرخ بیکاری جهش تا 19.5% داشته باشد در قیاس با 14.7% ماه آپریل.

گزارش اشتغال کانادا: جمعه 12:30
فقدان شغلی به سطوح پرنوسان رسیده است- اقتصاد کانادا 1.99 میلیون شغل را در ماه آپریل از دست داد که بازتابی از شرایط ضعیف اقتصادی ناشی از کووید-19 است. هرچند این رقم بسیار بهتر از برآورد فقدان 4.0 میلیون شغل بود. انتظار یک افت شدید دیگر را در ماه می داریم. نرخ بیکاری در ماه آپریل افزایشی تا رقم 13.8% داشت بالای 7.8% در یک ماه پیش از آن. انتظار یک خوانش دورقمی دیگر را برای ماه می داریم.

http://pcmfa.net/
http://cabin.pcmfa.net/fa/register