تحلیل فاندامنتال:
  • معامله بالای سهام آسیا با حذف «دستکاری ارزی» چین.
  • فشار داده GDP ضعیف ماه نوامبر روی پوند.
  • دریافت CPI آمریکا در ساعت 13:30 به وقت گرینویچ امروز.

سهام آسیا شبانه و در پی گزارشاتی مبنی بر اینکه آمریکاعنوان «دستکاری ارزی» را از چین پیش از امضای فاز نخست توافق تجاری این دوکشور درروز چهارشنبه، حذف خواهد کرد، معامله بسیار بالایی داشت. فعالیت تجاری چین برای ماه دسامبر نیز جهش داشت همراه با رشد 7.6%صادرات در برابر افت 1.3% پیش از این که به میزان چشمگیری بالاتر از رقم برآوردشده 2.9% بوده است(بلومبرگ).
به باور بارکلیز این روند صعودی غیرمنتظره احتمالا بیانگر بهبود بیش از میزان برآورد تقاضای خارجی است و انتظار دارد که صادرات چین در سه ماهه نخست با رشد تک رقمی پایینی ثابت باقی بماند.
رشد واردات نیز صعود غیرمنتظره با رقم 16.3% دربرابر برآورد 0.3% پیش از این داشت و بار دیگر بهتر از رقم برآورد شده رشد 9.6% است.
جفت پوند/دلارآمریکا همچنان روند نزولی خود را روز گذشته با شکست تا زیر سطح کلیدی روانی 1.3000 ادامه داد و زیر 1.2961 معامله می شود. این حرکت پس از انتشار داده GDP ماه نوامبر بوده است که کمتر از رقم برآورد شده -0.3% ماهانه بود(رقم توافقی 0.0% بود). محرک اصلی گزارشات ضعیف تولید صنعتی و خدمات بود که به ترتیب با رقم -0.3% ماهانه و -1.2% ماهانه منتشر شد- هردو بسیار کمتر از رقم توافقی بازار بودند.
تنها رقم مثبت در حوزه ساخت و ساز بود: +1.9% ماهانه قوی تر از رقم موردتوافق بازار +0.6% ماهانه.
انتشار داده GDP ماه نوامبر انتظارات برای کاهش نرخ بانک انگلیس را در پایان ماه افزایش می دهد ولی بارکلیز انتظار دارد که کمیته سیاست پولی بانک صبرکند. هرچند پیش بینی آنها برای داده GDP در سه ماهه چهارم 2019 تا رقم 0.0% کاهش پیدا کرد.
امروز در ساعت 13:30 به وقت گرینویچ CPI آمریکا را دریافت میکنیم. پیش بینی بارکلیز افزایش 0.3% ماهانه (2.4% سالانه) در ماه دسامبر است که ناشی از جهش بهای انرژی و خوانش 0.2% ماهانه رقم خالص داده تورم core می شود.