تحلیل بنیادین روزانه - سه شنبه 24 ژانویه 2017گزارش PMI بخش کارخانه ای ژاپن
تحلیل: صبح امروز گزارش PMI بخش کارخانه ای ژاپن برای ماه ژانویه از سوی موسسه Markit منتشر شد. مطابق با این گزارش، شاخص PMI بخش کارخانه ای ژاپن با صعود به سطح 52.8 به بالاترین سطح خود از ماه مارس سال 2014 تا کنون رسیده است.طبق گزارش امروز، حجم سفارش های دریافتی و خصوصاً سفارش های صادراتی دریافتی با شتابی بیش از شتاب ثبت شده در ماه مارس افزایش یافته اند که خبر خوبی برای بخش کارخانه ای اقتصاد ژاپن به شمار می رود و می تواند ناشی از تضعیف شدید ین در بازارهای جهانی تبادلات ارزی باشد.در حوزه استخدام نیز شاهد تقویت شتاب رشد به کارگیری نیروی جدید بوده ایم و میزان خوش بینی مدیران کسب و کارهای کارخانه ای ژاپنی نسبت به چشم انداز تجاری آتی نیز به شدت تقویت شده است. از سوی دیگر موجودی انبارها نیز رو به کاهش گذاشته و این مسئله باعث تشدید تقاضا برای خرید مواد اولیه گشته است که چشم انداز بخش کارخانه ای ژاپن را برای ماههای آتی نیز مثبت نگاه می دارد.
همچنین در تحولی اساسی شاهد افزایش قیمت تولیدات کارخانه ای ژاپنی بوده ایم که نشانگر یک چرخش اساسی در روند تورم در این کشور به شمار می رود.
تاثیر بازاری: تقویت ین
تقویت شدید تقاضا برای تولیدات کارخانه ای ژاپن که در پی تضعیف قابل توجه ین در ماههای اخیر ایجاد شده نویدبخش بهبود روند رشد اقتصادی در این کشور می باشد. آنچه برای BOJ اهمیت اساسی دارد، افزایش قیمت محصولات کارخانه ای ژاپن می باشد که پس از مدتهای مدیدی رخ داده و نویدبخش افزایش فشارهای تورمی در کشوری است که بیش از 2 دهه است درگیر تورم منفی و یا بسیار نازل می باشد.

اخبار آتی امروز
رای دادگاه عالی بریتانیا در خصوص Brexit
امروز ساعت 13 رای دادگاه عالی بریتانیا در خصوص صلاحیت قانونی دولت این کشور برای آغاز روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا صادر خواهدشد. در صورتی که رای دادگاه بر این باشد که دولت به تنهایی نمی تواند فرآیند خروج را آغاز و مدیریت کند و نظر پارلمان در این خصوص اولویت دارد، آن گاه شاهد تقویت دوباره تقاضا برای پوند خواهیم بود چرا که فراکسیون های میانه رو در پارلمان خواهندکوشید سناریوی Soft Brexit را که سازشکارانه تر و حاوی پیامدهای نزولی خفیف تری برای اقتصاد انگلستان است پیش ببرند و این به سود پوند خواهدبود.

گزارش های PMI بخش کارخانه ای در اروپا
امروز گزارش های مقدماتی PMI از حوزه کارخانه ای کشورهای اروپایی منتشر می شود. با توجه به تضعیف یورو در ماههای اخیر و بهبود قابل توجه سطح خوش بینی مدیران تجاری اروپایی، انتظار داریم که شاهد ادامه روند مثبت حاکم بر بخش کارخانه ای اروپا باشیم که در این صورت تقویت بیشتر یورو انتظار می رود.

www.CyclicalWaves.com
http://broker-fa.org/

https://telegram.me/joinchat/C2Mknj7hayvcjQI63mpkwg